logotip fantastika8a

Conferences and Publications by Deyan Aydachich

2021 Gdańsk. 19-21.XI. Program Konferencji "O Lemie i po Lemie"

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "O Lemie i po Lemie" 19–21.XI.2021 r.

Konferencja hybrydowa: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, aula 021 & online na platformie MS Teams

Organizator: Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański Organizatorzy: dr hab., prof. UG Mariusz Kraska, dr hab., prof. UG Dejan Ajdačić, dr Maciej Dajnowski

Piątek 19.XI.2021 r., aula 021

Otwarcie konferencji 10.00

10.20 – 11.40

dr hab., prof. UMK Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • Co (u)słyszał Kris Kelvin? Zjawy i dźwiękowe abiekty w audiosferze Solaris

dr Roman Krzanowski, dr hab., prof. UPJP II Paweł Polak (Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie) ONLINE

 • Lem technological visions and  AI technology

dr Maciej Dajnowski (Uniwersytet Gdański)

 • Lem – poetycki model prozy

dyskusja

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.20

dr hab., prof. UŁ Adam Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

 • Stanisław Lem jako poeta (rekonesans)

dr hab., prof. UG Dejan Ajdačić (Uniwersytet Gdański)

 • Lem o ironiji i ironija u futurofantastici Stanislava Lema

Łukasz Gomułka (Katowice) ONLINE

 • Czym jest zjawisko geniuszu według Stanisława Lema?

dyskusja

13.20 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.40

dr Виктор Язневич (Минск) ONLINE

 • Станислав Лем Нон Фикшн. Библиография и Персоналии

dr Дмитрий Салынский (Москва) ONLINE

 • Лем и Тарковский. Проект Солярис внутри и вокруг

 dyskusja

 

Sobota 20.XI.2021 r., aula 021

10.00 – 11.40

prof. dr hab. Stanisław Bereś (Uniwersytet Wrocławski)

 • Rozmowy – widmo

dr hab., prof. UAM Agnieszka Gajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • Filmowa historia prozy Lema

dr hab., prof. UAM Борис Ланин (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • Солярис в кино и в театре: типы интепретаций

lic Kamil Bryl (Uniwersytet Gdański)

 • Newtonowski Lem a kwantowe kino, czyli o niemożliwości filmowej adaptacji twórczości autora Cyberiady

dyskusja

11.40–12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.20

dr Евгений Шкуров (Київський національний торговельно-економічний університет) ONLINE

 • Философско-социологическая сатира о будущем в цикле о Ийоне Тихом: человек и общество

dr hab., prof. UAM Monika Brzóstowicz-Klajn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • Kreacja  Ijona Tichego w kontekście współczesnej mody na słowiańskość

mgr Rafał Jakub Skowroński (Uniwersytet Gdański)

 • Stanisław Lem – elektron swobodny polskiej literatury powojennej?

dyskusja

13.20 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 15.20

mgr Zoran Stefanović (Beograd) ONLINE

 • Prilagođavanje tuđina: Stanislav Lem u srpskoj (i jugoslovenskoj) kulturi, studija slučaja

mgr Marija Ristić (Beograd), mgr Zoran Stefanović (Beograd) ONLINE

 • His mediator’s voice: Visual interpretations of Stanisław Lem

dr Piotr Gorliński-Kucik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) ONLINE

 • Pisarstwo Stanisława Lema jako twórczość nomadyczna

 dr hab., prof. UG Maciej Michalski (Uniwersytet Gdański)

 • Lem jako errolog

dyskusja

Godzina 18.00 - Coctail party dla uczestników konferen,cji Restauracja „U Józefa“, budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4 („Campus Oliwa“)

 

Niedziela 21.XI.2021 r., aula 021

10.00–11.20

dr Tymoteusz Skiba (Uniwersytet Gdański)

 • Mitologizacja dzieciństwa – Wysoki Zamek i Sklepy Cynamonowe

dr Katarzyna Christianus-Gileta (Gdańsk)

 • Recepcja prozy Stanisława Lema w Izraelu

dr hab., prof. nadzw. Persida Lazarević (Università degli Studi
„Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara) ONLINE

 • Ima li Lema kod Pekića?

dyskusja

11.20 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 13.00

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)

 • Podróż siódma Stanisława Lema w przekładzie intersemiotycznym

dr hab., prof. UG Mariusz Kraska (Uniwersytet Gdański)

 • Dlaczego Lem sknocił kryminał?

dr Jakub Knap (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 • Lem contra Todorov. O pewnym sporze sprzed lat (i jego konsekwencjach)

dyskusja

 

 Kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Termin składania tekstów: do 31.XII.2021 r.