logotip fantastika8a

Conferences and Publications by Deyan Aydachich

2023. 6.V. konferencja "Kanon lub kanony słowiańskiej fantastyki literackiej" [CfP]

Zapraszam Państwa na konferencje w trybie zdalnym

6 maja 2023 r.

Kanon lub kanony słowiańskiej fantastyki literackiej.

Dzieła literackie, w tym dzieła słowiańskiej fantastyki literackiej, są chętnie a czasem także niechętnie oceniane. Przypisywanie im wzorcowej wartości polega na porównywaniu ich różnych cech oraz uwzględnianiu ich lub wykluczaniu z perspektywy różnych punktów widzenia. Pojawia się zatem zasadne pytanie: czy  można stworzyć jeden kanon dzieł literackich, czy lepiej mówić o wielu  kanonach.

Kto ma prawo sporządzić listę przykładowych dzieł w imieniu innych? Jak to prawo było wykorzystywane w dziejach literatur słowiańskich? Kiedy możemy mówić o ustanowieniu kanonu? Nie unikając trudnych pytań, wątpliwości i rozterek, chcemy porozmawiać o kanonie lub kanonach słowiańskiej fantastyki literackiej.

Zakres tematyczny jest szeroki: Kanon lub kanony fantastyki literackiej niektórych kultur słowiańskich, kanony epoki literackie, kanony gatunków fantastyki literackiej, kanony fantastyki literackiej i ideologii, kanony literatury tłumaczonej, antologie i kanony, kanony akademickie i popularne, kanon i wydawcy, kanon i wiek czytelników...

Wystąpienia w językach słowiańskich. Uczestnicy nie płacą wynagrodzenia za udział w konferencji.

Tom zbiorowy zredaguje Dejan Ajdačić, a ukaże się on nakładem wydawnictwa „Alma” z Belgradu pod koniec 2023 roku. Autorzy otrzymają jeden egzemplarz autorski po opublikowaniu książki. Konferencja planowana jest w ramach cyklu międzynarodowych konferencji „Fantastyka słowiańska”, które odbyły się w Kijowie, Gdańsku, Trsziciu oraz w trybie zdalnych wideokonferencji http://slavika.org/fantastika/sr/konferencije.html

WAŻNE DATY

Wysyłanie informacji - zaproszenia 2.01. 2023 r
Rejestracja uczestnictwa i tematów - na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informacja wraz z parametrami dostępu - początek maja 2023 r.
Wideo konferencja - sobota, 6 maja 2023 r.
Termin składania tekstów – 30 września 2023 r.
Materiały z konferencji zostaną opublikowane pod koniec 2023 roku.

http://slavika.org/fantastika/en/conferences/43-2023pl-06-v.html