logotip fantastika8a

Conferences and Publications by Deyan Aydachich

О српској књижевној фантастици, 2019.

О српској књижевној фантастици / Уредио Дејан Ајдачић, Београд, Алма, 2019. – 274 с.

 

Садржај:

Дејан Ајдачић: О погледу на свет Атанасија Стојковића у делу «Кандор или откровеније египетских таин» (1800): 7–16

Предраг Тодоровић: Елементи фантастике хорора у приповеткама Милована Глишића «Ноћ на мос­ту» и «Глава шећера»: 17–32

Сава Дамјанов: Антиутопијски почеци модерне српске фантастике: 33–39

Бојан Јовић, Зорица Ђерговић Јоксимовић: Translatio imperii, translatio studii: о (не)могућности превођења: 40–56

Бојан Јовић: Науч но, фантастично, и научнофантастично у српској научнојфантастици са краја XIX и почетка XX века: 57–72

Бојан Јовић: Тематизовање апокалипсе у неким научнофантастичним делима српске књижевности: 73–85

Марија Шаровић: Бурлеска господина Перуна бога грома Растка Петровића: између мита и фан­тастике: 86–101

Персида Лазаревић Ди Ђакомо: Пекићев обрачун са научном фантастиком: 102–127

Александар Б. Недељковић: Српска утопија «Ера бла­женства» Михаила Симића: 128–149

Зорица Ђерговић-Јоксимовић: Попин вук — од Дајбога до вукодлака: 150–159

Зорица Ђерговић-Јоксимовић: Фан­тастично путовање у Катманду: 160–169

Зорица Ђерговић-Јоксимовић: «Евро­па број два»: нова српска утопија: 170–181

Тијана Тропин: Фантазије о моћи: алтернативна историја у делу Горана Скробоње «Човек који је убио Теслу»: 182–192

Тијана Тропин: Преображаји демона: мотиви из словенске митоло­гије у савременој српској књижевности за децу: 193–202

Лидија Делић: Могу Турски, и могу Мановски…(о роману Мирјане Детелић): 203–226

Милош Јо­цић: (Нео)авангардно третирање жанровске фантастике steampunka у роману «Футуриста у одступању или Унезверијада» Илије Бакића: 227–239

Дејан Ајда­чић: Истраживања књижевне фантастике у Србији: 240–249

Маријана Терић: Фантастика у дјелима писаца српског предромантизма. Рецепционотеоријски приступ дјелу «Вртови нестварног» Саве Дамјанова: 250–261

Тијана Тропин: Транспозиција бајке: од фолклорне преко ауторске бајке, до епске фантастике: 262–272

*

О изворима текстова: 273–274