logotip fantastika8a

Conferences and Publications by Deyan Aydachich

Словенске бајке код Срба, 2021.

Словенске бајке код Срба Зборник радова / Уредили Дејан Ајдачић и Љиљана Пешикан Љуштановић, Београд, Алма, 2023. – 288 с. (Библиотека Тематски зборници ; 14) ISBN 978-86-6122-085-2

Садржај

Уводна реч [Дејан Ајдачић и Љиљана Пешикан-Љуштановић] 7

Дејан Ајдачић
Српски назив „бајке“ међу сродним словенским називима 9–16

Ивана Мијић Немет 
Богатство словенског приповедања. О антологији „Шапни тако три пута... Бајке, приче, предања и легенде словенских народа“ 17–20

Драгољуб Перић
Кашупске народне бајке и предања у избору и преводу на српски Душана  Владислава Пажђерског (2017) 21–34

Далибор Соколовић
О издању „Народне бајке Лужичких Срба“ 35–36

Оксана Микитенко 
Украјинске бајке у преводу Богдана Терзића на српски језик (1963-2003): размишљања о типологији жанра 37–47

Љиљана Пешикан-Љуштановић 
„Руслан и Људмила“ Александра Сергејевича Пушкина – бајка за одрасле 48–61

Александра Корда Петровић 
Карел Чапек као теоретичар и аутор бајки 62–84

Марија Ћирић 
Словенска бајка у Драмском програму Радио Београда: „Василиса прекрасна“ 85–94

Зорана Перић
Кад роботи причају бајке: језичке иновације у „Бајкама робота“ и њихов превод на српски језик 95–101

Жарко Иванов
Постмодерна трансформација бајке „Снежана“ у приповеци „Ловац“ Александра Прокопиева 102–112

Marijana Terić
Elementi slovenskih bajki u knjizi Milisava Popovića „Zaboravljena gora - Mitska bića drevnog Balkana“ 113–120

Меланија Блашковић, Драгана Јовановић
Грађа за библиографију превода словенских бајки на српски језик 121–253

Предлози за преводе

Елена Ковтун
Ауторска бајка у руској фантастици 1990-2010-их: функције уметничке синтезе 257–274

Богдан Троха
Ренарације са ликом вештице у савременој пољској фантастици 275–289