logotip fantastika8a

Conferences and Publications by Deyan Aydachich

2023. 6.V. konferencja "Kanon lub kanony słowiańskiej fantastyki literackiej" [CfP]

Zapraszam Państwa na konferencje w trybie zdalnym

6 maja 2023 r.

Kanon lub kanony słowiańskiej fantastyki literackiej.

Dzieła literackie, w tym dzieła słowiańskiej fantastyki literackiej, są chętnie a czasem także niechętnie oceniane. Przypisywanie im wzorcowej wartości polega na porównywaniu ich różnych cech oraz uwzględnianiu ich lub wykluczaniu z perspektywy różnych punktów widzenia. Pojawia się zatem zasadne pytanie: czy  można stworzyć jeden kanon dzieł literackich, czy lepiej mówić o wielu  kanonach.

Continue Reading

2023. 6.V. конференција "Канон или канони словенске књижевне фантастике" [CfP]

Позивам Вас да учествујете на 9. Међународној конференцији у циклусу „Словенска фантастика“

у суботу 6. маја 2023.

Канон или канони словенске књижевне фантастике
у режиму on line видео конференције

Continue Reading

Програм Међународне конференција "Словенске бајке код Срба"

8. Међународна (on line) конференција у циклусу „Словенска фантастика“

Словенске бајке код Срба - 27. маја 2022.

10.30-11.00
Зоран Стефановић (Београд)
Филмови и стрипови по словенским бајкама у српској култури

11.00–11.10
Милош Јоцић (Нови Сад)
Фолклорно и пародијско у видео-игри „Yaga“

11.15–11.25
Љиљана Пешикан Љуштановић (Нови Сад)
„Руслан и Људмила“ као бајка за одрасле

Continue Reading

2021 Gdańsk. 19-21.XI. Program Konferencji "O Lemie i po Lemie"

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "O Lemie i po Lemie" 19–21.XI.2021 r.

Konferencja hybrydowa: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, aula 021 & online na platformie MS Teams

Organizator: Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański Organizatorzy: dr hab., prof. UG Mariusz Kraska, dr hab., prof. UG Dejan Ajdačić, dr Maciej Dajnowski

Continue Reading