Slavic Folkloristics home aa

Љубинко Раденковић

ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ (1951), филолог, доктор етнолошких наука (1990), научни саветник (1999), редовни професор универзитета (2004), дописни члан САНУ (2018). Бави се народним бајањима, словенском народном демонологијом, митологијом, народним предањима, словенском народном културом. Теренска истраживања обављао у источној Србији (1972), југозападној Србији (2002), Шумадији (2015), Поморављу (2019).

Учествовао је на конгресима слависта у Братислави, Кракову, Љубљани, Охриду, Минску и Београду. Члан је Комисије за фолклор при МКС (1998) и Етнолингвистичке комисије при МКС (2003). Био је председник Комисије за фолклористику (2003–2013).

Монографије: Народна бајања код Јужних Словена (1996); Симболика света у народној магији Јужних Словена (1996). Антологије:  Урок иде уз поље : народна бајања / сакупио Љ. Раденковић (Ниш 1973);  Народне басме и бајања / приредио Љ. Раденковић (1982); Народна бајања / изабрао и приредио Љ. Раденковић (1983). Зборници: Усмено народно стваралаштво. Зборник радова о нашем фолклору (1982); Словенска митологија : енциклопедијски речник (2001 са Светланом Толстој); Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два миленијума (2008); Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика. У част академика Светлане Толстој (2008, са Предрагом Пипером); Заједеничко у словенском фолклору: зборник радова (2012); Српска народна култура између Истока и Запада (2014). Часописи: главни и одговорни уредник часописа Расковник (1982− 2000); члан уредништва Зборник Матице српске за славистику.

Линкoви

https://balkaninstitut.academia.edu/LjubinkoRadenkovic

https://www.sanu.ac.rs/clan/ljubinko-radenkovic/

 

sr.wikipedia