Slavic Folkloristics home aa

Протокол 10. заседания Президиума 27.01.2023.

В ZOOM-видеоконференции Комиссии по фольклористике Международного комитета славистов участвовали:  Лариса Вахнина, Татьяна Володина,  Виолета Врублевска,  Ярослав Отченашек, Владимир Пенчев, Любинко Раденкович, Деян Айдачич (председатель), Мирослава Карацуба (секретарь), заочно Мирям Менцей, Андрей Топорков.

1. Состав комиссии по фольклористике.

Подробнее...

Ciklus o likovnom pripovedanju slovenskog folklora (2023) nastavak

Циклус Предавања Групе за ликовно приповедање словенског фолклора * Ciklus Predavanja Grupe za likovno pripovedanje slovenskog folklora * Cykl Wykłady Zespołu Narracje Wizualne Folkloru Słowiańskiego * Серия Лекции группы визуального повествования славянского фольклора * Серія Лекції гуртка візуальної розповіді слов'янського фольклору

Последњи петак у месецу у 11.00 часова - Ostatni piątek miesiąca o godzinie 11.00 - Последняя пятница месяца в 11.00

27. 1. 2023. Justyna Michniuk: Zimowe tradycje Serbołużyczan i ich współczesne formy celebrowania. Јустина Михњук (Котбус/Кошебуз, Немачка), Зимске традиције Лужичких Срба и савремени облици њиховог празновања

Подробнее...

O книгах 18 – 13.I 2023.

виртуальная встреча в организации Комиссии по фольклористике МКС

  1. Helena Kapeluś. Wszystko jest  folklorystyka. Wybrane prace / red. i wstęp Magdalena Kapeluś, Warszawa: Wydawnictwo Agode, 2022. Mówią Magdalena Kapeluś i Anna Engelking.
  2. Zuzanna Orlińska. Współczesny bajarz polski, Warszawa, Polarny Lis, 2021. Mówi Violetta Wróblewska.
  3. Folklor, literatura dziecięca i nie tylko. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Jolancie Ługowskiej / Bogusław Bednarek, Anna Gemra, Ryszard Waksmund, Wrocław, 2021. Mówią Ryszard Waksmund, Larysa Vakhnina.
  4. Шапни тако три пута. Бајке, приче, предања и легенде словенских народа (избор), Нови Сад, Змајеве дечје игре, 2021 Говори Дејан Ајдачић.