Slavic Folkloristics home aa

27.VI 2022. Saša Babič: You cannot teach an old bear to dance: Representation of animals in Slovenian short folklore forms

Poštovani, u okviru Tribine IEF-a i projekta HRZZ-a „Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse“ Institut za etnologiju i folkloristiku poziva vas na predavanje

SAŠE BABIČ:  You cannot teach an old bear to dance: Representation of animals in Slovenian short folklore forms / / Starog konja ne možeš naučiti nove trikove: prikaz životinja u slovenskim kratkim usmenim oblicima

 koje će se održati u ponedjeljak 27. lipnja 2022. u 11 sati,

Подробнее...

28.VI 2022. Nikos Chausidis: Doprinos arheologije i arheoloških nalaza u istraživanju poganske mitologije i religije Slavena

Poštovani, u okviru Tribine IEF-a, Institut za etnologiju i folkloristiku poziva vas na predavanje

NIKOSA CHAUSIDISA: Doprinos arheologije i arheoloških nalaza u istraživanju poganske mitologije i religije Slavena

koje će se održati u utorak, 28. lipnja 2022. u 13 sati,

Подробнее...

Iwona Rzepnikowska

Iwona RZEPNIKOWSKA (1962) Doktor habilitowana w zakresie literaturoznawstwa i folklorystyki, profesor w Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: rosyjski i polski folklor słowny, związki literatury i folkloru, mit bohaterski okresu komunizmu, współczesne przejawy myślenia mityczno-religijnego, specyfika przekładu tekstów folklorystycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego oraz zespołu redakcyjnego czasopisma „Vestnik RGGU: Seriya Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul’turologiya”; pomysłodawczyni i organizatorka Międzynarodowego Seminarium Folklorystycznego (https://www.human.umk.pl/miedzynarodowe-seminarium-folklorystyczne/#new_tab).

Monografie: Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych (na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej), Toruń 1997, 158 s.; Rosyjska i polska bajka magiczna w kontekście kultury ludowej, Toruń 2005, 278 s. Redakcje i współredakcje: Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku, Toruń 2009 (red.), 271 s.; Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską: 30 lat toruńskiej rusycystyki / pod red. B. Żejmo i I. Rzepnikowskiej, Toruń 2017, 514 s.; Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych, red. I. Rzepnikowska, Ûliâ Krašeninnikova, „Przegląd Rusycystyczny” 2019, vol. 41, nr 1, Katowice: PTR: 247 s. Artykuły naukowe (wybór): Funktsional'no-semanticheskaya znachimost' molchaniya v volshebnoy skazke, Problemy Istoricheskoi Poetiki, 2022, vol. 20, nr 1, s. 7-29; Bajkowi spadkobiercy mitologicznego trickstera, w: Bajka ludowa i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych / Wilczyńska E., Wróblewska V. (red.), Toruń 2021, s. 67-80; Piękna (nie)obecna, czyli Meluzyna w polskim folklorze bajkowym, „Roczniki Humanistyczne”, 2020, vol. 68, nr 7, s.7-20; Obraz pokojnika v prozaičeskih žanrah pol'skogo fol'klora, „Fol'klor: struktura, tipologiâ, semiotika”, 2020, vol. 3., nr 1, s. 128-143; Semantyka i funkcje żywiołu ognia w bajce ludowej i legendzie, „Przegląd Rusycystyczny”, 2019, vol. 41, nr 1, s. 42-50; Predstavleniâ o smerti v skazočnoj i neskazočnoj proze, „Slavia Orientalis”, 2019, vol. 68, nr 1, s. 123-135; Semantika i sûžetno-kompozicionnye funkcii âbloka i âbloni v skazočnom fol'klore, „Slavia Orientalis”, 2018, vol. 67, nr 1, s. 79-87; Czwarty wymiar moskiewskiego metra (rekonesans), „Literatura Ludowa”, 2016, vol. 60, nr 3, s. 29-36; Stalin Jasne Słoneczko, czyli folklor w rękach propagandy, „Literatura Ludowa”, 2015, vol. 59, nr 1, s. 35-45; "Skazočnyj" Čapaev v russkoj fol'klornoj tradicii, w: Antropolog glazami informanta – informant glazami antropologa / pod red. A. Arhipovoj i N. Ryčkovoj, 2015, Moskva, Izdatel'stvo Forum, s. 205-220.

Linki:

https://torun-pl.academia.edu/IwonaRzepnikowska
Hasła słownikowe: https://bajka.umk.pl/slownik/autorzy-hasel/autor/?id=8
Profil w Bazie Wiedzy https://omega.umk.pl/info/author/UMK40f4519629b683515393b2f0037b643999e4304cef673548cbecbd269c706649/?tab=publications&lang=pl

2022 27.V. on line конференција "Словенске бајке код Срба"

Програм Међународне конференција "Словенске бајке код Срба"

8. конференција у циклусу „Словенска фантастика“
 

10.30-11.00
Зоран Стефановић (Београд)
Филмови и стрипови по словенским бајкама у српској култури

Подробнее...

O книгах 14 – 3.VI 2022.

виртуальная встреча в организации Комиссии по фольклористике МКС

  1. Юлия А. Крашенинникова. Русские свадебные приговоры в архивных коллекциях XIX — первой трети XX в.. Москва: Индрик, 2021. Говорит Юлия Крашенинникова.
  2. Anja Mlakar. Skrivnostni tujec in demonski sovražnik: drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori, Ljubljana: ZRC SAZU, 2019. Govori Anja Mlakar.
  3. COVID-19 u humanističkoj perspektivi, Uredile Ivana Katarinčić, Jelena Marković, Ines Prica, Ana-Marija Vukšić, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2022. Govore Ana-Marija Vukušić i Jelena Marković.
  4. Драгољуб Златковић. Човек и смрт у лексици и фразеологији пиротског говора, Београд: Етнографски музеј у Београду, 2020. Говори Смиљана Ђорђевић Белић.
  5. Agata Kawecka, Karolina Krzeszewska, Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov, Małgorzata Skowronek, Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022. Mówią Ivan N. Petrov, Karolina Krzeszewska, Izabela Lis-Wielgosz.