Slavic Folkloristics home aa

Драгана Ђурић

Драгана ЂУРИЋ (1986), доктор филолошких наука (2019), научни сарадник Балканолошког института САНУ. Предмет њеног истраживања су народна култура, митологија и демонологија словенских народа. Посебно је интересују народна схватања категорије времена, обредно и магијско понашање, посмртни обреди.

Теренска истраживања је реализовала у Шумадији (2015), Банату (2017), затим у околини Јагодине (2018) и Београда (2018, 2019). Пројекти: сарадник на пројекту Народна култура Срба између Истока и Запада  (177022), Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2018–2020); сарадник на пројекту Нематеријална култура Шумадије, Министарства културе и информисања Републике Србије (2018). Члан је Комисије за фолклор Међународног комитета слависта и Удружења фолклориста Србије.  Монографије: Дани у недељи у народној култури Јужних и Источних Словена (2020).

Повезане странице:

https://balkaninstitut.academia.edu/DraganaDjuric

https://dais.sanu.ac.rs/submissions