Slavic Folkloristics home aa

Viera Gašparíková (15.IV 1928. – 22.II 2023.)

So o zármutkom Vám oznamujem, že nás navždy opustila kolegyňa Viera Gašparíková (15.IV 1928 – 22.II 2023), jeden zo zakladateľov našej komisie (1963), tajomník komisie (1983-1998), spolupredseda 1998-2003, čestný člen komisie od roku 2003.

Viera Gašparíková  študovala na gymnáziách v Žiline a v Martine, potom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1952), po štúdiách pracovala ako asistentka na Katedre národopisu, od r. 1960 vedecká pracovníčka Národopisného ústavu SAV. Venovala sa výskumu ľudovej slovesnosti, pričom si osobitne všímala funkciu folklóru vo vývine slov. literatúry a vzťah medzi ľudovou slovesnosťou a literatúrou. Autorka monografie o legendárnom ľudovom hrdinovi Zbojník Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského ľudu (1964), z ktorej čerpala material na knihu určenú mládeži Zbojník Mišo Vdovčík (1966). Spoluzostavovateľka výberu zo slov. zbojníckej a vojenskej ľudovej poézie Perečko belavé, červený dolomán (1955). Pripravila na vydanie výber rozprávok, zapísaných poslucháčmi Slovanskeho Seminára UK v Bratislave v r. 1928 – 47 Slovenské ľudové rozprávky (2001, 2004), vybrala rozprávky pre nemecký preklad Slowakische Volksmärchen (2000). 

Česť jej pamiatke!