Slavic Folkloristics home aa

Група "Ликовно приповедање словенског фолклора" (01)

Група „Ликовно приповедање словенског фолклора“ (Визуелна нарација словенског фолклора) при Комисији за фолклористику Међународног комитета слависта ће проучавати словенски фолклор у визуелној литератури и комуникацији, што укључује: системе знакова и симбола; глифове; приповести и циклусе на фрескама и иконама; народне графике, везове, дуборезе итд; стрип и графичке новеле; сликовнице; књижну илустрацију; карикатуру; визуелни интерфејс; концептуалну уметност (concept art) и визуелне књига снимања (storyboard) за филмове, анимацију, видео игре и виртуелне светове итд.

Фокус ће бити на народном стваралаштву чији су 1) носиоци или 2) тема следеће етнокултурне групе: Протоиндоевропљани са подручја данашњих словенских култура; Стари Словени; словенска племена протоисторије и ране историје; некадашњи и данашњи словенски народи, етничке групе и нације; однос сеоских и градских култура ових народа; скривени и јавни прежици архајске словенске културе у светској популарној и елитној култури, авангарди, научној фантастици, моди, животним стиловима итд.

У првој фази групa има за циљ припрему кратких прилога о свим словенским културама:

  • Текст о историји поља у уженационалној култури: важније појаве, истраживачи, жанрови, теме, мотиви, стилови, домаћи и страни утицај, рецепција... (Један краћи уводни текст 2-5 страна по земљи, који био основа за будућу синтетичку студију)
  • Списак важнијих истраживача у појединачној земљи, народу или културно-језичком подручју: стриполози, историчари разних уметности, критичари, публицисти, кустоси, археолози, теоретичари, новинари, предавачи...;
  • Списак важнијих уметника који су се бавили овим темама словенског и националног фолклора (за почетак – незаобилазна имена);
  • Попис најважнијих уметничких дела, народних или ауторских  (за почетак – незаобилазна дела);
  • Библиографија о овом пољу националне културе: најважније студије, прикази, библиографије, разговори, документи писане или мултимедијалне врсте, базе података, сајтови (бар десетак).

Председништво Комисије за фолклористику МКС је створило групу „Сликовно приповедање словенског фолклора“ на састанку 21.05.2021.

Координатор групе „Сликовно приповедање словенског фолклора“

Зоран Стефановић (Београд)
zstefanovic [at] rastko.net