Slavic Folkloristics home aa

1.12.2022. Слободан Новокмет: Мачке у Вуковим "Српским народним пословицама" у односу на савремену фразеолошку ситуацију

Слободан Новокмет је научни сарадник Института за српски језик САНУ на Одсеку за лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника САНУ. Био лектор српског језика у Пекингу. Сарадник је Друштва за српски језик и књижевност Србије и редован предавач на семинарима Међународног славистичког центра. Оснивач је и уредник сајта Језикофил, аутор уџбеника, коаутор књиге „Језикофил”, уредник књиге „Језик око нас” и аутор монографије „Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа”.

Излагање Мачке у Вуковим Српским народним пословицама у односу на савремену фразеолошку ситуацију бавиће се упоредном семантичком и лингвокултуролошком анализом паремиолошког материјала са компонентом мачка ( и њеним варијантама) у Вуковим пословицама у односу на материјал доступан у савременим фразеолошким и једнојезичним речницима, са циљем да се утврди да ли се слика мачке у српској култури изменила или модификовала у односу на период 19. века када су ти примери забележени.

Излагање Слободана Новокмета је трећи сусрет у циклусу о мачкама у словенским народним културама.