Slavic Folkloristics home aa

Ciklus o likovnom pripovedanju slovenskog folklora (2023) nastavak

Циклус Предавања Групе за ликовно приповедање словенског фолклора * Ciklus Predavanja Grupe za likovno pripovedanje slovenskog folklora * Cykl Wykłady Zespołu Narracje Wizualne Folkloru Słowiańskiego * Серия Лекции группы визуального повествования славянского фольклора * Серія Лекції гуртка візуальної розповіді слов'янського фольклору

Последњи петак у месецу у 11.00 часова - Ostatni piątek miesiąca o godzinie 11.00 - Последняя пятница месяца в 11.00

27. 1. 2023. Justyna Michniuk: Zimowe tradycje Serbołużyczan i ich współczesne formy celebrowania. Јустина Михњук (Котбус/Кошебуз, Немачка), Зимске традиције Лужичких Срба и савремени облици њиховог празновања

24. 2. 2023. Душан-Владислав Пажђерски (Гдањск) Кашупске "сликовне" ноте

31. 3. 2023. Марија Ристић (Београд, Србија), Епска илустрација. 100 година од првог издања књиге "Српске народне јуначке песме (са сликама)"

28. 4. 2023. Јеленка Пандуревић (Бања Лука): Народно плетиво из Босне и Херцеговине - рад Милице Мирон и живо наслеђе