Slavic Folkloristics home aa

Ciklus o psima i vukovima u slovenskim narodnim kulturama

Komisja Folklorystyczna po cyklu spotkań o kotach zapowiada cykl Pies / wilk w słowiańskich kulturach ludowych z wykładami zdalnymi od października 2023 r. w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00.

Organizatorami będą dr Katarzyna Prorok (Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i prof. Dejan Ajdačić (Gdańsk, Uniwersytet Gdański). Harmonogram spotkań ustalimy w porozumieniu z zainteresowanymi tematem badaczami we wrześniu. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w cyklu, prosimy o nadesłanie tematów wystąpień. Planujemy wydanie tekstów w tomie zbiorowym. Proponujemy otwartą listę prac na temat cyklu, którą uzupełnimy o dane bibliograficzne otrzymane od folklorystów, frazeologów i etnolingwistów.

Фольклористична комісія після циклу про котів анонсує цикл "Пес/вовк у слов’янських народних культурах" з онлайн-виступами  кожного першого четверга місяця о 18.00 з жовтня 2023 року. Організаторами будуть д-р Катажина Пророк (Люблін, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) та проф. Деян Айдачич (Гданськ, Uniwersytet Gdański). Графік зустрічей заплануємо у вересні, після консультацій ь із зацікавленими в участі  фольклористами, фразеологами та етнолінгвістами. Якщо Ви бажаєте взяти участь у роботі циклу «Пес/вовк у слов’янських народних культурах», надсилайте, будь ласка, теми своїх виступів. Плануємо видати тексти в збірнику праць. Пропонуємо  відкритий список праць і будемо вдячні за його доповнення.

Komisija za folkloristiku nakon ciklusa o mačkama najavljuje ciklus "Pas / vuk u slovenskim narodnim kulturama" sa on line predavanjima  od oktobra 2023. godine svakog prvog četvrtka u mesecu u 18.00. Organizatori će biti dr Katažina Prorok (Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i prof. Dejan Ajdačić (Gdanjsk, Uniwersytet Gdański). U konsultaciji sa zainteresovanim istraživačima - folkloristima, frazeolozima i etnolingvistima napravićemo raspored susreta u septembru. Ako želite da učestvujete u seriji, pošaljite temu svog izlaganja. Planiramo da tekstove objavimo u zborniku radova. Predlažemo otvorenu listu radova o psu i vuku, i bićemo zahvalni za dopune.

Фольклористическая комиссия после цикла о котах анонсирует цикл "Пес/волк в славянских народных культурах" с онлайн-выступлениями каждый первый четверг месяца в 18.00 с октября 2023 года. Организаторами будут д-р Катажина Пророк (Люблин, UMCS) и проф. Деян Айдачич (Гданьск, Uniwersytet Gdański). График встреч запланируем в сентябре, после консультаций с заинтересованными лицами - фольклористами, фразеологами и єтнолингвистами. Если вы хотите принять участие в работе цикла «Пес/волк в славянских народных культурах», присылайте, пожалуйста, темы своих выступлений. Планируем издать тексты в сборнике трудов. Предлагаем открытый список работ и будем признательны за его дополнение.

Лучший друг человека. Илья Ефимович Репин. 1908.

Dog by Repin