Slavic Folkloristics home aa

Биље у традиционалној култури Срба, Ур. Зоја Карановић, Јасмина Јокић. 2013


Биље у традиционалној култури Срба : (приручник фолклорне ботанике) / Зоја Карановић, Јасмина Јокић.
- Нови Сад : Филозофски факултет, 2013

Bilje_u_tradicionalnoj_kulturi_SRB.pdf

Садржај:

Јасмина Јокић: СВЕТО И ДЕМОНСКО ДРВЕЋЕ У СРПСКОЈ ФОЛКЛОРНОЈ ТРАДИЦИЈИ
Зоја Карановић: О ЗДРАВЦУ (МИТ, ОБРЕД, МАГИЈА, ПОЕЗИЈА)
Данијела Поповић: КРУШКА У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ СРПСКОЈ КУЛТУРИ И УСМЕНОЈ ПРОЗИ
Татјана Вујновић: ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧЕЊА БИЉА У СВАТОВСКИМ ПЕСМАМА ВУКОВЕ ЗБИРКЕ
Снежана Самарџија: ИЗ ХЕРБАРИЈУМА СРПСКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВЕДАКА (ВЕРОВАЊА О БИЉКАМА И ЖАНРОВСКИ СИСТЕМИ).
Биљана Сикимић: КАКО ЧИТАТИ ЗАГОНЕТКЕ: ЕРОТСКИ СВЕТ КУЛТУРНИХ БИЉАКА
Мирјана Д. Стефановић: ЈАВОР У СРПСКОЈ КУЛТУРИ
Мирјана Детелић:  ГРОБ У ГОРИ (САДЕЈСТВО ПРОСТОРНОГ И БИЉНОГ КОДИРАЊА У ЕПИЦИ)
Неда Мимица Дукић: ИСЦЕЛИТЕЉСКА МОЋ БИЉА И ФИТОТЕРАПИЈА ДАНАС
СВЕТ ФЛОРЕ У ВЕРОВАЊУ, ПРИЧИ, ПЕСМИ, МАГИЈСКОЈ ПРАКСИ И ЛЕЧЕЊУ (антологија текстова)

НАПОМЕНА УРЕДНИКА

Књига „Биље у традиционалној култури Срба: приручник фолклорне ботанике“ састоји се од девет радова, на српском и енглеском језику, као и антологије текстова на српском језику. Истраживачке радове и антологију у тематску целину повезује занимање за биљни свет и веровања о њему у прошлости (рефлектовано у обредно-магијској и исцелитељакој пракси, као и у усменом стваралаштву), што је уједно основа за испитивање савремених народних веровања и знања о свету флоре, те примене тих знања, односно употребе и злоупотребе биља у народном лечењу и у друге сврхе данас. Замишљена је као приручник за полазнике међународне Летње школе српског фолклора на тему „Биље у српском фолклору и народној књижевности: значења и функције“, коју сарадници Центра за истраживање српског фолклора, Одсека за српску књижевност настоје да заснују на Филозофском факултету у Новом Саду, те би је у ту сврху требало користи. Радови у књизи, међутим, по ширини захвата у грађу и литературу, као и по приступима и резултатима, надилазе своју иницијалну намену и представљају мале студије о проблемима којима се баве, док су у целини заправо назнака својеврсне етике и поетике флоре у традиционалној српској култури и тако их је такође могуће посматрати. У заснивању Антологије фолклорних текстова о биљу, су нам помогле колегинице: Биљана Сикимић, Татјана Вујновић и Валентина Питулић, на чему им срдачно захваљује. Напомињемо да су песнички текстови у радовима ове књиге на енглески преведени буквално (нису препевани, пошто је то немогуће), како би се стекао барем приближан увид у њихову садржину. Стихови у раду Мирјане Стефановић, због своје херметичности, нису превођени, они се и у енглеској верзији налазе на српском оригиналу.