Slavic Folkloristics home aa

О книгах 03 – 5.III 2021.

Разговоры о книгах / журналах -  о славянской фольклористике

виртуальная встреча в организации Комиссии по фольклористике МКС 5.03.2021.

  1. Журнал Живая старина (Москва). Говорит Ольга Владиславовна Белова
  2. Kazimierz Sikora. Życzenie w gwarze i kulturze wsi, Kraków, Księgarnia Akademicka Uniwersytet Jagiellonski, 2020. Biblioteka LingVariów t. 29. Mówią Kazimierz Sikora, Kazimierz Ożóg.
  3. Marija Stanonik. Glasovi - zbirka slovenskih folklorni pripovedi, Ljubljana, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. 1988-2020 (55 knjiga). Marija Stanonik
  4. часопис Фолклористика (Београд). Говори Смиљана Ђорђевић-Белић
  5. czasopismo Twórczość Ludowa (Lublin). Mówią Jan Adamowski, Katarzyna Smyk.