Slavic Folkloristics home aa

Драгана Ђурић. Дани у недељи у народној култури Јужних и Источних Словена, Београд 2020. (Љубинко Раденковић)

Љубинко Раденковић: Словенске народне представе о данима у недељи. Драгана Ђурић. Дани у недељи у народној култури Јужних и Источних Словена, Београд 2020. // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2020, 98, стр. 240-242.

djuric-dani-radenkovic.pdf