Slavic Folkloristics home aa

O книгах 13 – 6.V 2022.

виртуальная встреча в организации Комиссии по фольклористике МКС

  1. Barbara Żebrowska-Mazur. Słowny ludowy folklor dziecięcy. Cz. 1-2. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. Mówi Barbara Żebrowska-Mazur. https://wuj.pl/ksiazka/slowny-ludowy-folklor-dzieciecy-1 , https://wuj.pl/ksiazka/slowny-ludowy-folklor-dzieciecy-czesc-2
  2. Davor Nikolić, Između zvuka i značenja. Fonostilistički pristup hrvatskim usmenoretoričkim žanrovima, Zagreb: Disput, 2019. Govore Davor Nikolić i Evelina Rudan. https://disput.hr/shop/izmedu-zvuka-i-znacenja/
  3. Sebastian Wasiuta, Przysłowie jako tekst minimalny, Lublin: Polihymnia, 2021. Mówi Sebastian Wasiuta.https://www.academia.edu/67772018/Przys%C5%82owie_jako_tekst_minimalny
  4. О новим бројевима славистичких фолклористичких часописа. Говори Дејан Ајдачић. Narodna umjetnost 2021, 58/2 (Zagreb), Studia Mythologica Slavica 2021 (Ljubljana), Фолклористика 2021, 2 (Београд), Народна творчість та етнологія  2022, 1 (Київ)