Slavic Folkloristics home aa

O книгах 15 – 7.X 2022.

виртуальная встреча в организации Комиссии по фольклористике МКС

  1. Фольклорні пограниччя європейських країн у контексті сучасних трансформацій та глобалізацій них викликів. Колективна монографія. До ХVІІ міжнародного з’їзду славістів (Париж). Відповідальний редактор Лариса Вахніна. Київ ІМФЕ ім..М.Т.Рильського НАН України. Представляє Лариса Вахніна.
  2. Леся Мушкетик. Моральний канон української традиційної культури: за фольклорними джерелами. Київ-Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2022. Представляє Леся Мушкетик.
  3. Оксана Кузьменко. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. Представляє Оксана Кузьменко.
  4. Савремена српска фолклористика 10. Београд: Удружење фолклориста Србије и др.. Говори Смиљана Ђорђевић Белић.
  5. Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo, Ured, Mateja Belak, Saša Babič, Ljubljana, 2022. Govori  Saša Babič.
    https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/2017