Slavic Folkloristics home aa

1.06.2021. Tribina IEF (Zagreb) Dragana Đurić: O knjizi Dani u nedelji u narodnoj kulturi Južnih i Istočnih Slovena s posebnim osvrtom na kult životinja,

Institut za etnologiju i folkloristiku poziva Vas na predavanje u utorak 1. lipnja 2021. u 13. sati u sklopu ciklusa Tribina IEF-a i projekta HRZZ-a Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse - Dragana Đurić: O knjizi Dani u nedelji u narodnoj kulturi Južnih i Istočnih Slovena s posebnim osvrtom na kult životinja,

Poveznica na predavanje putem Zooma:


https://us02web.zoom.us/j/2327816523?pwd=Z0ZnQkNMM05MNFp4cUpndGlFWWRxQT09
Meeting ID: 232 781 6523
Passcode: 3ezj8W

ddjuric_IEF_1_06_2021.pdf

DRAGANA ĐURIĆ rođena je 1986. godine u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu, na kojem je 2019. godine obranila i doktorsku disertaciju na temu Dani u nedelji u folkloru Južnih i Istočnih Slovena. Od 2018. godine zaposlena je u Balkanološkom institutu SANU na projektu Narodna kultura Srba između Istoka i Zapada. Područja njezina znanstvenog interesa su narodna kultura i jezik Srba u kontekstu balkanskih i slovenskih naroda. Posebno je zanimaju narodna shvaćanja kategorije vremena, narodni kalendar, mitologija i demonologija slavenskih naroda, obredno i magijsko ponašanje, posmrtni obredi. Sudjelovala je na znanstvenim konferencijama u Srbiji