Slavic Folkloristics home aa

Историја комисије за фолклористику

Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта је створена на 5. конгресу слависта у Софији 1963. године. Први председник комисије био је чешки фолклориста и филолог Карел Хоралек (1908-1992) који је руководио комисијом у четири петодишња мандата (1963-1983).

На 9. конгресу слависта одржаном у Кијеву за председника је изабран руски и совјетски фолклориста Виктор Јевгењевич Гусев (1918-2002) који је на челу комисије био 15 година (1983-1998). На 12. конгресу слависта у Кракову руковођење комисијом преузели су на пет година пољски фолклориста и филолог Кшиштоф Вроцлавски (р. 1937) и словачка фолклористкиња Вјера Гашпарикова (р. 1928). На 13. конгресу слависта у Љубљани за председника је изабран српски фолклориста и филолог Љубинко Раденковић (р. 1951) и ту дужност је вршио у два петогодишња мандата (2003-2013). У Минску је на 15. конгресу слависта председник комисије постао руски фолклориста Андреј Борисович Мороз (р. 1970) и пет година је предводио комисију (2013-2018). На 16. конгресу слависта одржаном 2018. у Београду  за председника комисије је изабран српски фолклориста и филолог Дејан Ајдачић (р. 1959). Одлуке о раду комисије између конгреса је координисало председништво комисије

Радови фолклориста са конгреса слависта су објављивани у зборницима националних делегација, тематским блоковима часописа или у виду сепрата као самостална издања. Новости у словенској фолклористици су објављиване у информативном билтену Slavistická folkloristika који је објављиван од 1989. године са различитом учесталошћу. На интернету је на адреси http://www.slavu.sav.sk/casopisy/folkloristika.php доступна библиографија билтена од 1989 до 2005 и бројеви за период од 2000 до 2018. Од увођења тематских блокова објављена су два зборник које је уредила Зузана Профантова  из Братиславе Slavistická folkloristika na rázcestí. XIII Medzinarodný zjazd slavistov v L'ubl'ane august 2003 (2003), Folklór a folkloristika vo svete postmoderny (2013). Фолклористичке конференције одржаване између конгреса са учешћем Комисије за фолклористику МКС као суорганизатора или организатора  су представљене зборницима радова које је уредио Љубинко Раденковић: Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два миленијума (2008), Заједничко у словенском фолклору (2012).