Slavic Folkloristics home aa

Зоран Стефановић: Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта у 2020: нови интернет портал

Зоран Стефановић: Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта у 2020: нови интернет портал као нови увид у светску славистику // Славистика, Београд, 2020, св. 2, с. 516-521.

Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта добила је у јуну 2020. нови Интернет сајт-портал на адреси  http://slavika.org/folklor/ који је садржином и профилом већ сада референтно место славистике и словенских студија на Интернету, са обиљем ексклузивног материјала....

portal_SLAVISTIKA_2020-2_Zoran_Stefanovic.pdf