Slavic Folkloristics home aa

Лист Міністру освіти та науки України

Міністру освіти та науки України Щкарлету Сергію Миколайовичу

Шановний Пане Міністре,

Українська фольклористика завжди була складовою європейських наукових  студій. Це переконливо показали ще минулого століття дослідження та науково-організаційна діяльність Івана Франка, Володимира Гнатюка, Катерини Грушевської, які були тісно пов’язані з зарубіжними народознавчими центрами та інспірували  кращі досягнення науковців Європи на український ґрунт.

Доробок сучасних українських фольклористів посідає значне місце, зокрема і завдяки славістичним дослідженням. Доповіді українських фольклористів широко репрезентовано на багатьох міжнародних наукових конференціях  та міжнародних з’їздах славістів, На ХVІ міжнародному з’їзді славістів (Белград, 2018 р.) українська фольклористика була представлена і в тематичному блоці і в цілому ряді наукових доповідей. Фольклористика як  наукова дисципліна представлена і в проблематиці наступного  міжнародного з’їзду славістів, що має відбутися 2023 р. у Парижі. Українські науковці активно працюють у Комісії з фольклористики при Міжнародному комітеті славістів, де постійно представляють наукові доповіді та  нові видання. Вони є членами багатьох міжнародних наукових організацій з дослідження фольклору та народної культури.

Тому нам видається недоцільним  вилучення спеціальності 10.01.07 – фольклористика з переліку наукових дисциплін, який представлено на обговорення. Це позбавить українську науку нових перспектив, призведе до непоправних втрат. Адже українська фольклористика має власні національні багаті традиції, і не можна трансформувати її в культурну антропологію чи якісь інші модерні студії. Реформи в науці не повинні позначатися на вивченні традиційної культури.

Звертаємося до Вас, Пане Міністре з проханням поновити спеціальність фольклористика у відповідному переліку спеціальностей. Члени нашої комісії занепокоєні такою ситуацією ставлення до науки, яка представлена в багатьох європейських дослідженнях.

З повагою

Деян Айдачич
доктор, професор Гданського університету
Голова Комісії з фольклористики при Міжнародному комітеті славістів,

http://slavika.org/folklor/komissiya/sostav/142-sostav-komissii-2021

28.05.2021.