Slavic Folkloristics home aa

SEEFA Міністрові освіти і науки України п. Шкарлетові С. М.

The Slavic, East European, and Eurasian Folklore Association - SEEFA

Міністрові освіти і науки України п. Шкарлетові С. М.

28 травня 2021

Шановний пане міністре!

Слов’янська, східноєвропейська та євразійська асоціація фольклористів (The Slavic, East European, and Eurasian Folklore Association) глибоко стурбована проектом Вашого наказу «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук».

Фольклористика як наукова спеціальність не ввійшла до запропонованого списку. Із вказаного списку випливає, що українську фольклористику може бути трансформовано в етнологію, яка подана у переліку серед історичних дисциплін. Хоч фольклористика є співзвучною з етнологією, вона має ряд суттєвих відмінностей. Зокрема, фольклористи вивчають культуру повсякденного життя, зосереджуючись на її креативно-експресивних компонентах, що не є визначальною рисою етнології. До того ж, не зважаючи на те, що багато фольклористів вивчають культуру в історичному вимирі, фольклористика не є історичною наукою.

В Західному академічному середовищі фольклористика є окремою сформованою дисципліною. Цьому свідчать ряд професійних асоціацій, таких як Американська асоціація фольклористів (https://www.afsnet.org/page/AboutAFS), яка об'єднує 2000 науковців не лише зі Сполучених Штатів, але й з інших країн; Міжнародне (європейське) товариство етнологів і фольклористів (https://www.siefhome.org/ ); та Канадська асоціація фольклористів (https://www.acef-fsac.ulaval.ca/en ). Західнa фольклористика теж має ряд дисциплінарних академічних періодичних журналів з високою фаховою репутацією. До таких, серед інших, належать Folklore, Journal of American Folklore, Western Folklore, і Journal of Folklore Research.

Фольклористика є багатогранною наукою з регіональними відмінностями в теоретичних підходах. Слов’янська, східноєвропейська та євразійська асоціація фольклористів служить об’єднуючою платформою для професійного обміну думок західних фольклористів з колегами з багатьох інших регіонів через спільну участь у конференціях і публікації в періодичному журналі Folklorica. Впродовж багатьох років Асоціація та окремі її члени тісно співпрацюють з фольклористами України і посилаються на їхні праці.

Просимо розглянути наше звернення і внести фольклористику до переліку наукових спеціальностей.

З повагою,

Марія Лесів, президентка Слов’янської, східноєвропейської та євразійської асоціація фольклористів від імені Виконавчого комітету асоціації 

DR. MARIYA LESIV

Associate Professor, Folklore, Memorial University of Newfoundland, Canada
President, The Slavic, East European and Eurasian Folklore Association
President-Elect, Folklore Studies Association of Canada/l'Association canadienne d'ethnologie et de folklore