Slavic Folkloristics home aa

Дејан Ајдачић: Делатност Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта

// Фолклористика, Београд, 6/1, 2021, с. 97–106.

ajdacic_komisijaF_2021.pdf

У раду се укратко осветљавају историја Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта од стварања 1963. године до данас и начела делатности комисије. Указује се на активности Комисије за фолклористику у периоду од 2018. до 2021. и планиране активности до Седамнаестог конгреса слависта 2023. године, конкретно: састав комисије, билтен Slavistická folkloristika, сајт, одржане и планиране конференције, разговори о књигама, циклуси предавања, рад група и др.