Slavic Folkloristics home aa

CfP Tršić. 30.09-2.10.2022. Savremena srpska folkloristika 12

Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković” u Beogradu, Komisija za folkloristiku Međunarodnog komiteta slavista, Naučno-obrazovno kulturni centar „Vuk Karadžić“ u Tršiću i Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ u Loznici imaju čast da Vas pozovu da učestvujete u radu Međunarodne naučne konferencije Savremena srpska folkloristika 12, koja će biti održana u Tršiću, od 30. septembra do 2. oktobra 2022. godine.

Teme skupa su:

1. SRPSKI FOLKLOR I FOLKLORISTIKA I DRUGI SLOVENI

Tema „Srpski folklor i folkloristika i drugi Sloveni“ je dvostruko usmerena – od Srba ka drugim Slovenima i od Slovena ka Srbima – omogućava osvetljavanje prisustva inoslovenskih činilaca u srpskom folkloru i folkloristici, poređenje motiva srpskog folklora u širem slovenskom krugu, ali podstiče i na ispitivanje inoslovenskih pristupa srpskom folkloru, srpsko-slovenskih veza u folklorističkim istraživanjima, kao i prisustva srpskog folklora u književnosti drugih Slovena. Tema dozvoljava i sinhrona i dijahrona istraživanja.

P o d t e m e:
- Lični kontakti i saradnja: uticaji, prepiska, doprinosi, projekti, saradnja;
- Inoslovenski folkloristi koji se bave srpskim i južnoslovenskim folklorom;
- Slovenski folkloristi u srpskoj folkloristici (Potebnja, Veselovski, Prop, Bošković Stuli, Stojkova, Milošević Đorđević i dr.);
- Slovenski folklor u srpskim bibliografijama, enciklopedijama, udžbenicima;
- Srpska narodna kultura u slovenskim enciklopedijama mitologije i starina;
- Južnoslovenske teme i motivi;
- Srpsko hrvatske veze i razgraničenja;
- Prevodi srpskog folklora na druge slovenske jezike i recepcija;
- Poređenje tema i motiva – univerzalno, slovensko, srpsko, lokalno;
- Likovi i teme srpskog folklora u inoslovenskim književnostima; itd.

2, SAVREMENA FOLKLORISTIKA

U okviru teme mogu biti predstavljeni rezultati aktuelnih terenskih i arhivskih istraživanja i radovi koji predlažu i ispituju nove pristupe i probleme u svim disciplinama kojima je folklor (u najširem smislu) predmet interesovanja, od narodne književnosti, preko etnologije, antropologije, etnomuzikologije, etnokoreologije, primenjene lingvistike, pa sve do istorije nauke.

Programski odbor

dr Dejan Ajdačić, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, Uniwersytet Gdański
др Екатерина Анастасова, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, София
др Ольга Белова, Институт славяноведения Российской академии наук, Москва
др Таццяна Валодзина, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы  НАН Беларуси, Мiнск 
dr Smiljana Đorđević Belić, Institut za književnost i umetnost, Beograd
dr Dragana Đurić, Balkanološki institut SANU, Beograd
dr Branko Zlatković, Institut za književnost i umetnost, Beograd
dr Aleksandar Jerkov, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd
dr Danka Lajić Mihajlović, Muzikološki institut SANU, Beograd
dr Mirjam Mencej, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
др Оксана Микитенко, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Киïв
др Jaroslav Otčenášek, Etnologický ústav Akademie věd České republiky Praha
dr Jelenka Pandurević, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka
dr Danijela Petković, Institut za književnost i umetnost, Beograd
dr Danijela Popović Nikolić, Filozofski fakultet, Niš
dr Joanna Rękas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
dr Boško Suvajdžić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Organizacioni odbor

dr Dejan Ajdačić, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, Uniwersytet Gdański
dr Branko Zlatković, Institut za književnost i umetnost, Beograd
dr Danka Lajić Mihajlović, Muzikološki institut SANU, Beograd
msr Danijela Mitrović, Institut za književnost i umetnost, Beograd
msr Marina Mladenović Mitrović, Institut za književnost i umetnost, Beograd
dr Danijela Petković, Institut za književnost i umetnost, Beograd
msr Tatjana Vujnović Pjevač, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Aleksandra Purić, Naučno-obrazovno kulturni centar „Vuk Karadžić“, Tršić
mr Snežana Nešković Simić, Centar za kulturu „Vuk Karadžić“, Loznica

Vreme predviđeno za izlaganje je 15 minuta, a plenarna izlaganja traju do 30 minuta. Radni jezici skupa su svi slovenski jezici i engleski jezik.

Očekujemo da temu referata, uz kratko obrazloženje (do 200 reči) i biografiju (do 100 reči), pošaljete najkasnije do 31. maja 2022. na adresu Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. . Obrazac za prijavljivanje nalazi se u prilogu > prijava_SSF_2022.doc. Potvrda učešća biće Vam dostavljena do 15. juna 2022. godine, a Program međunarodne naučne konferencije SSF12 do 15. septembra 2022.

Referati sa skupa biće štampani u posebnom zborniku 2023. godine. 

Organizatori konferencije obezbediće besplatan prevoz učesnika od Beograda do Tršića (u dolasku i odlasku), kao i smeštaj i ishranu.

Kotizacija za članove Udruženja folklorista Srbije koji su platili članarinu za tekuću godinu iznosi 3.600 dinara (ili 30 evra), a za ostale 5.000 dinara (ili 40 evra).

Uz srdačne pozdrave, očekujemo Vas s dobrodošlicom,

Predsednik Udruženja folklorista Srbije
dr Branko Zlatković