Slavic Folkloristics home aa

Slavistická folkloristika: informačný bulletin 2019-2020

bulletin_2019_2020.pdf

Slovenský komitét slavistov. Bratislava, 2021.

Redakčná rada:
PhDr. Viera Gašparíková, DrSc.
Doc. PhDr . Hana Hlôšková, CSc.
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
PhDr . Jana Pospíšilová,
PhD.Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Do čísla prispeli:
Dejan Ajdačić, Srbsko
Oľga Dergačeva, Rusko
Věra Frolcová, Česko
Hana Hlôšková, Slovensko
Anna A. Lazareva, Rusko
Andrej B. Moroz, Rusko
Jana Pospíšilová, Česko
Kostiantin Rachno, Ukrajina
Katarína Žeňuchová, Slovensko