Slavic Folkloristics home aa

2019 Тршић, Међународна конференција "Словенски фолклор и књижевна фантастика"

Słowiański folklor i fantastyka literacka – Славянский фольклор и литературная фантастика – Слов'янський фольклор і літературна фантастика – Slovenski folklor i književna fantastika

ОРГАНИЗАТОРИ: Удружење фолклориста Србије, Београд; Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта; Центар за културу „Вук Караџић“, Лозница; Образовно-културни центар „Вук Караџић“ у Тршићу

27–29.09. 2019. Тршић (Србија)

Петак 27.09. 2019.

14.00 Отварање скупа

Представник домаћина
Проф. др Бошко Сувајџић, председник Удружења фолклориста Србије

14.30 Уводна излагања – Сесија 1

Председавајући: Дејан Ајдачић

 • Елена Ковтун (Россия, Москва): Мир мертвых и посмертное бытие в произведениях современных фантастов: Жанрово-функциональный аспект
 • Сава Дамјанов (Србија, Нови Сад): Улазак вампира у српски роман
 • Bogdan Trocha (Polska, Zielona Góra): Renarracje słowiańskich motywów ludowych we współczesnej fantastyce
 • Бошко Сувајџић (Србија, Београд): "После деведесет година" - фолклорна фантастика у књижевности и на филму"

15.30-16.15 Дискусија

 

16.30 Сесија 2

Председавајући: Бошко Сувајџић

 • Лидија Делић (Србија, Београд): Јагње ђурђевско: Пригушена фантастика жртве
 • Бранко Златковић (Србија, Београд): Култ свиње у устаничкој традицији
 • Мирослава Карацуба (Україна, Київ): Мотив перетворення-метаморфоз у народній баладі південних слов’ян
 • Јеленка Пандуревић (Босна и Херцеговина, Бања Лука): Дрекавац у фолклорном имагинарију и метафоричким структурама културе памћења
 • Данијела Поповић Николић (Србија, Ниш): Фантастични елементи у обликовању лика светог Томе у басмама и апокрифима
 • Смиљана Ђорђевић Белић (Србија, Београд): Снови о мртвима и проблем 'веродостојности' - прилог проучавању поетике фолклорног жанра

18.15 Дискусија

 

Субота, 28.09.2019.

9.00 Сесија 3

Председавајући: Лидија Делић

 • Александра Павловић (Србија, Београд): Фантастика у српском "богословљу у стиховима" – Гаврило Стефановић Венцловић
 • Marzanna Uździcka (Polska, Zielona Góra): „Baśń nad Baśniami” Wojciecha hrabiego Dzieduszyckiego – pierwsza mitologia Słowian?
 • Предраг Тодоровић (Србија, Београд): Фантастика хорора у приповеткама Милована Глишића "Награисао" и "Брата Мата"
 • Дејан Ајдачић (Србија, Београд): Фолклорни жанрови и њихови преображаји у приказима демона у словенским књижевностима 19. века

10.30 Дискусија

11.00 Сесија 4

Председавајући: Сава Дамјанов

 • Александра Матић (Србија, Крагујевац): Приче о воденици и модерни демони
 • Ивана Мијић Немет (Србија, Нови Сад): Мотив вештице у књижевности за децу
 • Марија Шаровић (Србија, Београд): Мотиви фолклорне фантастике у роману Марине Ахмедове Врзино коло
 • Снежана Савкић (Србија, Београд) Романи "Истраживање савршенства" и "Итика Јерополитика@ВУК" С. Дамјанова као модел деконструкције фантастичког дискурса у прози српског постмодернизма

12.15 Сесија 5

Председавајући: Bogdan Trocha

 • Maja Krysztofiak (Polska, Wrocław): Od folkloru do fantastyki, czyli o postaci wampira w słowiańskiej fantasy
 • Данијела Петковић (Србија, Београд): Волшебни свет смедеревског града у роману Добрила Ненадића "Деспот и жртва"
 • Тијана Тропин (Србија, Београд): Лик Краљевића Марка у савременој епској фантастици

13.30 Дискусија

14.00 Ручак

16.00 Сесија 6

Председавајући: Ірина Коваль-Фучило

 • Алла Демченко (Україна, Херсон): Антиутопічна повість «Очамимря» О. Ірванця: постмодерністська інтерпретація фольклорних жанрів
 • Тетяна Цепкало (Україна, Херсон): Ритуально-міфологічна своєрідність поезії Віри Вовк
 • Наталія Чаура (Україна, Херсон): Фольклорний дискурс у контенті часопису "Кур’єру Кривбасу"
 • Yevheniia Kanchura (Україна, Житомир): Slavic folklore character in postmodern fantasy by Max Frei
 • Tetiana Riazantseva (Україна, Київ): The Interpretation of Slavic Fairy Tale Chararcters in Fantasy Trilogies of Vsevolod Nestayko and Serhiy Oksenyk

17.15 Сесија 7

Председавајући: Marzanna Uździcka

 • Ана Вукмановић (Србија, Београд): Транспозиција метаморфозе у ружу – о сусрету фолклора и зенитизма
 • Зоран Стефановић (Србија, Београд): Бајка српска, чаробни напитак руско-амерички: преображај Баш-Челика из фолклора у стрип и филм
 • Ірина Коваль-Фучило (Україна, Київ): Мотив втраченого раю в оповідях про примусове переселення

18.00 Дискусија

20.00 Вечера

 

Недеља, 29.09.2019.

9.00 Сесија 8

Председавајући: Елена Ковтун

 • Елена Борисова (България, София): Духовните следи на богомилството като метафизично пътуване към себе си в романа на Емил Андреев "Лудият Лука"
 • Ненад Благојевић (Србија, Ниш): Problem odnosa fantastike i alegorije u Peljevinovim romanima "Empire V" i "Betmen Apolo"
 • Лариса Фиалкова (Israel, Haifa): Возможна ли англоязычная славянская фэнтези?
 • Зорица Ђерговић Јоксимовић (Србија, Београд): Словенски корени Америчких богова

10.00 Дискусија

10.45-11.00 Пауза

11.00 Сесија 9

 • Представљање нових издања (зборник Савремена српска фолклористика 6, Гора калинова, О српској књижевној фантастици, Словенски фолклор и митологија и књижевна фантастика)
 • Завршна разматрања и затварање конференције

15.00 Повратак учесника из Тршића у Београд (око 19.30)

Интернет странице

Удружење фолклориста Србије http://ufs.rs/
Програм и списак учесника http://rastko.rs/rastko/delo/16029

Историја комисије за фолклористику

Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта је створена на 5. конгресу слависта у Софији 1963. године. Први председник комисије био је чешки фолклориста и филолог Карел Хоралек (1908-1992) који је руководио комисијом у четири петодишња мандата (1963-1983).

Подробнее...

Россия - новая литература по фольклору, этнографии, этнолингвистике 2019

Исследования и материалы

III Всероссийский конгресс фольклористов [Москва, 3–7 февраля 2014 г.]: сб. науч. ст.: [в 5 т.] / Мин-во культуры РФ. — Т. 4: Российская фольклористика в XXI веке. Перспективы развития / [сост. В. Е. Добровольская, А. Б. Ипполитова]. — М.: б. и., 2019. — 543 с.: ил., ноты, портр., табл.

IV Всероссийский конгресс фольклористов: сб. науч. ст.: [в 3 т.] / Мин-во культуры РФ, Гос. рос. дом народ. творчества им. В.Д. Поленова. — Т. 1: Народная музыкальная культура: история изучения, современные исследования, проблемы актуализации / [ред.-сост. Е.А. Дорохова, Д.В. Морозов]. — М.: ГРДНТ, 2019. — 333 с., [4] л. ил.: ил., ноты.

Подробнее...

Ольга Владиславовна Белова

Ольга Владиславовна БЕЛОВА (1960), филолог (этнолингвист, фольклорист), доктор филологических наук (2007), ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук (Москва). Область научных интересов: этнолингвистика, славянский фольклор, традиционная духовная культура, этнокультурные стереотипы, «народная Библия», фольклор культурного пограничья.

Проводила полевые исследования в регионах этнокультурных контактов: Полесье (1979–2000, Волынская, Житомирская, Черниговская области Украины, Гомельская область Белоруссии), Подолия (2001–2004, Винницкая, Хмельницкая области Украины), Буковина (2004–2011, Черновицкая область Украины), Галиция (2009–2010, Ивано-Франковская область Украины); Понеманье (2003–2004, 2011, 2012, Гродненская область Белоруссии), Поозерье (2014–2016, Витебская область Белоруссии), Молдавия, Бессарабия (2010–2012), Литва (2013, Биржайский район), Подляшье (2017, 2020, Подляшское воеводство Польши); Россия: Брянская область (2008–2012), Смоленская область (2005–2019), Ростовская область (2017–2019).

Подробнее...

Іна Анатольеўна Швед

Іна Анатольеўна Швед, прафесар кафедры рускай літаратуры і журналістыкі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кіраўнік наукова-даследчай лабараторыі „Фалькларыстыка і краязнаўства“, доктар філалагічных навук (2008), прафесар (2012). Навуковыя інтарэсы: славянскі фальклор, этнаграфія, этнасеміётыка. Удзельнічала ў з’ездах у Мінску (2013), Бялградзе (2018). Член Міжнароднай Навуковай Камісіі па даследаванні Цэнтральнай і Усходняй Еўропы IOV (International Organization of Folk Art), Міжнароднай даследчай лабараторыі “Animal Studies – Tрэцяя культура” (Слёнзскі ўніверсітэт), Польскага Народазнаўчага таварыства, Камісіі па фалькларыстыцы пры Міжнародным камітэце славістаў.

Подробнее...