Slavic Folkloristics home aa

Дејан Ајдачић: Библиографија фолклористичких радова

Библиографске јединице су подељене на групе: књиге, зборници, студије, белешке и прикази, библиографије, преводи са украјинског, бугарског и руског језика. У библиографији нису обухваћени радови о фолклорној демонологији у књижевним делима, ни етнолингвистички радови. Годишњак Кодови словенских култура је обележен као једна јединица (4). Црвеном бојом су обележени фолклористички чланци објављени на бугарском (6, 13, 37, 42, 71), руском (34, 54, 44), украјинском (32, 33, 38, 39, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 86), пољском (44, 48, 57), енглеском (3, 13, 72) и италијанском језику (43).

ajdacic-biblio-folk.docx