Slavic Folkloristics home aa

Ciklus o mačkama u slovenskim narodnim kulturama (2022-2023)

Ciklus on line Mačke u slovenskim narodnim kulturama / Cykl on line Koty w słowiańskich kulturach ludowych / Цикл on line Kоти у слов’янських народних культурах / Цикл on line Коты в славянских народных культурах

četvrtak u 17.00 - czwartek o 17.00 - четверг в 17.00

27.X 2022. Rosana Ratkovčić (Zagreb), Suzana Marjanić (Zagreb) i Dejan Ajdačić (Gdańsk) Rrazgovor o zbornicima i ciklusu o mačkama u narodnoj kulturi Slovena

10.XI 2022. Sonja Žakula (Beograd) O mačkama u popularnoj kulturi

1.XII 2022. Slobodan Novokmet (Beograd) Mačke u Vukovim srpskim narodnim poslovicama u odnosu na savremenu frazeološku situaciju

2023.

12.I 2023. Iwona Rzepnikowska (Toruń) Kot w polskim folklorze bajkowym

2.II 2023. Aleksandra Matić i Ana Živković (Kragujevac) Likovi divljih mačaka u usmenoj prozi i Dositejevim Basnama, Ivana Živaljević (Novi Sad) Zajedničke istorije ljudi i mačaka: perspektive arheologije

2.III 2023. Joanna Szadura (Lublin) Kot marcownik. O pewnych aspektach stereotypu kota w polskim języku i kulturze

6.IV 2023. Darija Pavlešen (Zagreb) Mačke u ukrajinskome folkloru i književnosti, Danijela Vasić (Beograd) O mačkama – poređenje  predstava u japanskoj i  srpskoj kulturi

4.V 2023. Gordana Štrbac i Gordana Štasni (Novi Sad) Tvorbeni i frazeološki aspekti lekseme „mačka“ u konceptualizaciji čoveka, Branka Barčot (Zagreb) Asocijativnim ispitivanjem do mačaka u leksikonu zoonimske frazeologije, Anita Hrnjak (Zagreb) Svijet mačaka u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji kroz prizmu roda

1.VI 2023. Олена Левченко (Львів) Образ кота в українській фразеологічній картині світу, Włodzimierz Wysoczański (Wrocław) Cechy przypisywane kotu w świetle frazeologii polskiej, czeskiej i słowackiej.

Подробнее...

27.VI 2022. Saša Babič: You cannot teach an old bear to dance: Representation of animals in Slovenian short folklore forms

Poštovani, u okviru Tribine IEF-a i projekta HRZZ-a „Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse“ Institut za etnologiju i folkloristiku poziva vas na predavanje

SAŠE BABIČ:  You cannot teach an old bear to dance: Representation of animals in Slovenian short folklore forms / / Starog konja ne možeš naučiti nove trikove: prikaz životinja u slovenskim kratkim usmenim oblicima

 koje će se održati u ponedjeljak 27. lipnja 2022. u 11 sati,

Подробнее...

28.VI 2022. Nikos Chausidis: Doprinos arheologije i arheoloških nalaza u istraživanju poganske mitologije i religije Slavena

Poštovani, u okviru Tribine IEF-a, Institut za etnologiju i folkloristiku poziva vas na predavanje

NIKOSA CHAUSIDISA: Doprinos arheologije i arheoloških nalaza u istraživanju poganske mitologije i religije Slavena

koje će se održati u utorak, 28. lipnja 2022. u 13 sati,

Подробнее...

Iwona Rzepnikowska

Iwona RZEPNIKOWSKA (1962) Doktor habilitowana w zakresie literaturoznawstwa i folklorystyki, profesor w Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: rosyjski i polski folklor słowny, związki literatury i folkloru, mit bohaterski okresu komunizmu, współczesne przejawy myślenia mityczno-religijnego, specyfika przekładu tekstów folklorystycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego oraz zespołu redakcyjnego czasopisma „Vestnik RGGU: Seriya Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul’turologiya”; pomysłodawczyni i organizatorka Międzynarodowego Seminarium Folklorystycznego (https://www.human.umk.pl/miedzynarodowe-seminarium-folklorystyczne/#new_tab).

Monografie: Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych (na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej), Toruń 1997, 158 s.; Rosyjska i polska bajka magiczna w kontekście kultury ludowej, Toruń 2005, 278 s. Redakcje i współredakcje: Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku, Toruń 2009 (red.), 271 s.; Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską: 30 lat toruńskiej rusycystyki / pod red. B. Żejmo i I. Rzepnikowskiej, Toruń 2017, 514 s.; Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych, red. I. Rzepnikowska, Ûliâ Krašeninnikova, „Przegląd Rusycystyczny” 2019, vol. 41, nr 1, Katowice: PTR: 247 s. Artykuły naukowe (wybór): Funktsional'no-semanticheskaya znachimost' molchaniya v volshebnoy skazke, Problemy Istoricheskoi Poetiki, 2022, vol. 20, nr 1, s. 7-29; Bajkowi spadkobiercy mitologicznego trickstera, w: Bajka ludowa i nie-ludowa w badaniach interdyscyplinarnych / Wilczyńska E., Wróblewska V. (red.), Toruń 2021, s. 67-80; Piękna (nie)obecna, czyli Meluzyna w polskim folklorze bajkowym, „Roczniki Humanistyczne”, 2020, vol. 68, nr 7, s.7-20; Obraz pokojnika v prozaičeskih žanrah pol'skogo fol'klora, „Fol'klor: struktura, tipologiâ, semiotika”, 2020, vol. 3., nr 1, s. 128-143; Semantyka i funkcje żywiołu ognia w bajce ludowej i legendzie, „Przegląd Rusycystyczny”, 2019, vol. 41, nr 1, s. 42-50; Predstavleniâ o smerti v skazočnoj i neskazočnoj proze, „Slavia Orientalis”, 2019, vol. 68, nr 1, s. 123-135; Semantika i sûžetno-kompozicionnye funkcii âbloka i âbloni v skazočnom fol'klore, „Slavia Orientalis”, 2018, vol. 67, nr 1, s. 79-87; Czwarty wymiar moskiewskiego metra (rekonesans), „Literatura Ludowa”, 2016, vol. 60, nr 3, s. 29-36; Stalin Jasne Słoneczko, czyli folklor w rękach propagandy, „Literatura Ludowa”, 2015, vol. 59, nr 1, s. 35-45; "Skazočnyj" Čapaev v russkoj fol'klornoj tradicii, w: Antropolog glazami informanta – informant glazami antropologa / pod red. A. Arhipovoj i N. Ryčkovoj, 2015, Moskva, Izdatel'stvo Forum, s. 205-220.

Linki:

https://torun-pl.academia.edu/IwonaRzepnikowska
Hasła słownikowe: https://bajka.umk.pl/slownik/autorzy-hasel/autor/?id=8
Profil w Bazie Wiedzy https://omega.umk.pl/info/author/UMK40f4519629b683515393b2f0037b643999e4304cef673548cbecbd269c706649/?tab=publications&lang=pl

2022 27.V. on line конференција "Словенске бајке код Срба"

Програм Међународне конференција "Словенске бајке код Срба"

8. конференција у циклусу „Словенска фантастика“
 

10.30-11.00
Зоран Стефановић (Београд)
Филмови и стрипови по словенским бајкама у српској култури

Подробнее...