Slavic Folkloristics home aa

Arhiv tekstova o "slovenskim mackama"

Arhiv tekstova o slovenskim mačkama je otvoren krajem oktobra 2022. u okviru ciklusa o mačkama u slovenskim narodnim kulturama.

Nikola Vuletić (Zadar)

Prije nekih petnaestak godina došla je ekipa National Geographica na otok Lavsu snimati dokumentarac o Kornatima (Lavsa je, je li, u Kornatima). Na Lavsi smo tada bili samo Vlado Skračić, koji je tamo domaći, i dva njegova zadarska prijatelja: Emil Hilje i ja. Kako smo oba naturalizirani Kurnatari, Vlado nam je rekao da radimo ono što najbolje znamo: nastavimo sa svojim poslovima i glumimo domoroce. Tako sam se ja uhvatio čistiti ribu, a oko mene se, naravski, sjatila hrpa mačaka. Vodio sam računa o tome da svaka mačka dobije škrge ili jetricu (kornatske su mačke, što bi mi rekli, izvicijane, razmažene, neće crijeva) i da one jače ne otimaju onima slabijima. Do mene je došao nabildani i nakvarcani snimatelj s kamerom, oduševljen tom ljudsko-životinjskom interakcijom, i stao me ispitivati o mačkama.

Подробнее...

O книгах 15 – 7.X 2022.

виртуальная встреча в организации Комиссии по фольклористике МКС

  1. Фольклорні пограниччя європейських країн у контексті сучасних трансформацій та глобалізацій них викликів. Колективна монографія. До ХVІІ міжнародного з’їзду славістів (Париж). Відповідальний редактор Лариса Вахніна. Київ ІМФЕ ім..М.Т.Рильського НАН України. Представляє Лариса Вахніна.
  2. Леся Мушкетик. Моральний канон української традиційної культури: за фольклорними джерелами. Київ-Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2022. Представляє Леся Мушкетик.
  3. Оксана Кузьменко. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. Представляє Оксана Кузьменко.
  4. Савремена српска фолклористика 10. Београд: Удружење фолклориста Србије и др.. Говори Смиљана Ђорђевић Белић.
  5. Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo, Ured, Mateja Belak, Saša Babič, Ljubljana, 2022. Govori  Saša Babič.
    https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/2017

Програм конференције Савремена српска фолклористика 12. Тршић 30.09-2.10.2022.

П р о гр а м ССФ 12 

Петак, 30. септембар 2022 / Friday, September 30, 2022

9.00 Полазак из Београда / Departure from Belgrade

12.00 Долазак у Тршић, смештај и регистрација учесника / Arrival in Tršić, accommodation and registration of participants

Подробнее...

2022 3-4.XI Toruń. Konferencja "Bajki Słowian w Polsce"

Pracownia Badań nad Folklorem
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Komisja Folklorystyczna Międzynarodowego Komitetu Slawistów

Patronat honorowy: Komisja Folklorystyczna Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk

Ogólnopolska konferencja naukowa

Bajki Słowian w Polsce
3-4 listopada 2022 r.

Collegium Maius, UMK, Fosa Staromiejska 3, Toruń (sala im. Ludwika Kolankowskiego, 307)

P R O G R A M

3 listopada 2022 r. (czwartek)

9.00-10.00 – rejestracja uczestników

Подробнее...

Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski

Slawiści z żalem żegnają prof. dr. hab. Krzysztofa Wrocławskiego (ur. 28 września 1937, zm. 23 czerwca 2022), wybitnego slawistę, folklorystę i kulturoznawcę, badacza literatur macedońskiej, serbskiej i chorwackiej, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, członka Komisji Etnolingwistycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Komisji Etnolingwistycznej i Folklorystycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, przewodniczącego Komisji Folklorystycznej (1998–2003), wieloletniego członka Rady Naukowej pisma „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”.  Odszedł wybitny badacz południowosłowiańskiej literatury ustnej i popularnej, kultury współczesnej, związków literackich i kulturowych polsko-słowiańskich, autor prac na temat Polonii w krajach południowosłowiańskich.