Slavic Folkloristics home aa

O книгах 18 – 13.I 2023.

виртуальная встреча в организации Комиссии по фольклористике МКС

  1. Helena Kapeluś. Wszystko jest  folklorystyka. Wybrane prace / red. i wstęp Magdalena Kapeluś, Warszawa: Wydawnictwo Agode, 2022. Mówią Magdalena Kapeluś i Anna Engelking.
  2. Zuzanna Orlińska. Współczesny bajarz polski, Warszawa, Polarny Lis, 2021. Mówi Violetta Wróblewska.
  3. Folklor, literatura dziecięca i nie tylko. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Jolancie Ługowskiej / Bogusław Bednarek, Anna Gemra, Ryszard Waksmund, Wrocław, 2021. Mówią Ryszard Waksmund, Larysa Vakhnina.
  4. Шапни тако три пута. Бајке, приче, предања и легенде словенских народа (избор), Нови Сад, Змајеве дечје игре, 2021 Говори Дејан Ајдачић.

2020-2022. О книгах – o knjigama – o książkah

Ciklus razgovora o folkloritičkim knjigama i časopisima se od 4.XII 2020 održavaju prvog petka u mesecu (isključujući letnje mesece). Ovde su predstavljee publikacije i folkloristi koji su predstavljali knjige po jezicima južnih, zapadnih i istočnih Slovena, publikacije na engleskom jeziku i časopisi. Uz svaku grupu se u zagradi nalazi broj izlaganja u grupi. Na kraju svakog zapisa je upisan broj razgovora i datum održavanja tog susreta. Od decembra 2020 do decembra 2022, tokom dve godine održano je 17 susreta na zoom platfоrmi sa 77 publikacija o kojima je govorilo 76 folklorista:

Подробнее...

1.12.2022. Слободан Новокмет: Мачке у Вуковим "Српским народним пословицама" у односу на савремену фразеолошку ситуацију

Слободан Новокмет је научни сарадник Института за српски језик САНУ на Одсеку за лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника САНУ. Био лектор српског језика у Пекингу. Сарадник је Друштва за српски језик и књижевност Србије и редован предавач на семинарима Међународног славистичког центра. Оснивач је и уредник сајта Језикофил, аутор уџбеника, коаутор књиге „Језикофил”, уредник књиге „Језик око нас” и аутор монографије „Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа”.

Подробнее...