Slavic Folkloristics home aa

Зоран Стефановић: Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта у 2020: нови интернет портал

Зоран Стефановић: Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта у 2020: нови интернет портал као нови увид у светску славистику // Славистика, Београд, 2020, св. 2, с. 516-521.

Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта добила је у јуну 2020. нови Интернет сајт-портал на адреси  http://slavika.org/folklor/ који је садржином и профилом већ сада референтно место славистике и словенских студија на Интернету, са обиљем ексклузивног материјала....

portal_SLAVISTIKA_2020-2_Zoran_Stefanovic.pdf

Дискуссия на тему «Гардероб эпохи карантина: время, пространство и тело карантинной эпохи» 25.11.2020.

25 ноября 2020 г. в рамках научного семинара «Тексты моды» Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ состоится дискуссия на тему «Гардероб эпохи карантина: время, пространство и тело карантинной эпохи».
Начало в 16.00.

Подробнее...

Zuzana Panczová

Zuzana PANCZOWÁ, rod. Galiová (1978), Mgr. (2001), PhD. (2009), samostatná vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave. Zaoberá sa výskumom tradičného aj súčasného naratívneho folklóru, predovšetkým v oblasti povestí, fám a konšpiračných teórií šírených na území Slovenska a slovenských komunít v zahraničí, ale aj v rámci širšej medzinárodnej komparácie.

Подробнее...

Tatiana Bužeková

Tatiana BUŽEKOVÁ, rod. Kuzmina (1963), RNDr. (1986), PhD. (2004), doc. (2013), vysokoškolská pedagogička a vedecká pracovníčka na Katedre etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Pôsobila na Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied (2000-2012) a na Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (2009-2012). Venuje sa kolektívnej pamäti, vysvetleniu šírenia tradičných naratívov, vrátane poverových rozprávaní a spomienkových rozprávaní, z perspektívy kognitívnej antropológie.

Подробнее...