Slavic Folkloristics home aa

Програм конференције Савремена српска фолклористика 12. Тршић 30.09-2.10.2022.

П р о гр а м ССФ 12 

Петак, 30. септембар 2022 / Friday, September 30, 2022

9.00 Полазак из Београда / Departure from Belgrade

12.00 Долазак у Тршић, смештај и регистрација учесника / Arrival in Tršić, accommodation and registration of participants

Подробнее...

2022 3-4.XI Toruń. Konferencja "Bajki Słowian w Polsce"

Pracownia Badań nad Folklorem
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Komisja Folklorystyczna Międzynarodowego Komitetu Slawistów

Patronat honorowy: Komisja Folklorystyczna Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk

Ogólnopolska konferencja naukowa

Bajki Słowian w Polsce
3-4 listopada 2022 r.

Collegium Maius, UMK, Fosa Staromiejska 3, Toruń (sala im. Ludwika Kolankowskiego, 307)

P R O G R A M

3 listopada 2022 r. (czwartek)

9.00-10.00 – rejestracja uczestników

Подробнее...

Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski

Slawiści z żalem żegnają prof. dr. hab. Krzysztofa Wrocławskiego (ur. 28 września 1937, zm. 23 czerwca 2022), wybitnego slawistę, folklorystę i kulturoznawcę, badacza literatur macedońskiej, serbskiej i chorwackiej, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, członka Komisji Etnolingwistycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Komisji Etnolingwistycznej i Folklorystycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, przewodniczącego Komisji Folklorystycznej (1998–2003), wieloletniego członka Rady Naukowej pisma „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”.  Odszedł wybitny badacz południowosłowiańskiej literatury ustnej i popularnej, kultury współczesnej, związków literackich i kulturowych polsko-słowiańskich, autor prac na temat Polonii w krajach południowosłowiańskich.

Ciklus o mačkama u slovenskim narodnim kulturama (2022-2023)

Ciklus on line Mačke u slovenskim narodnim kulturama / Cykl on line Koty w słowiańskich kulturach ludowych / Цикл on line Kоти у слов’янських народних культурах / Цикл on line Коты в славянских народных культурах

četvrtak u 17.00 - czwartek o 17.00 - четверг в 17.00

27.X 2022. Rosana Ratkovčić (Zagreb), Suzana Marjanić (Zagreb) i Dejan Ajdačić (Gdańsk) Rrazgovor o zbornicima i ciklusu o mačkama u narodnoj kulturi Slovena

10.XI 2022. Sonja Žakula (Beograd) O mačkama u popularnoj kulturi

1.XII 2022. Slobodan Novokmet (Beograd) Mačke u Vukovim srpskim narodnim poslovicama u odnosu na savremenu frazeološku situaciju

2023.

12.I 2023. Iwona Rzepnikowska (Toruń) Kot w polskim folklorze bajkowym

2.II 2023. Aleksandra Matić i Ana Živković (Kragujevac) Likovi divljih mačaka u usmenoj prozi i Dositejevim Basnama, Ivana Živaljević (Novi Sad) Zajedničke istorije ljudi i mačaka: perspektive arheologije

2.III 2023. Joanna Szadura (Lublin) Kot marcownik. O pewnych aspektach stereotypu kota w polskim języku i kulturze. Таццяна Валодзіна (Минск) Кот і чалавек: сустрэчы на мяжы светаў у беларускай традыцыйнай культуры

6.IV 2023. Darija Pavlešen (Zagreb) Mačke u ukrajinskome folkloru i književnosti, Danijela Vasić (Beograd) O mačkama – poređenje  predstava u japanskoj i  srpskoj kulturi, Sanja Lazarević Radak Panter u medijskoj priči: simbolički aspekti jedne sporedne vesti

4.V 2023. Gordana Štrbac i Gordana Štasni (Novi Sad) Tvorbeni i frazeološki aspekti lekseme „mačka“ u konceptualizaciji čoveka, Branka Barčot (Zagreb) Asocijativnim ispitivanjem do mačaka u leksikonu zoonimske frazeologije, Anita Hrnjak (Zagreb) Svijet mačaka u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji kroz prizmu roda

1.VI 2023. Олена Левченко (Львів) Образ кота в українській фразеологічній картині світу, Włodzimierz Wysoczański (Wrocław) Cechy przypisywane kotu w świetle frazeologii polskiej, czeskiej i słowackiej.

Подробнее...

27.VI 2022. Saša Babič: You cannot teach an old bear to dance: Representation of animals in Slovenian short folklore forms

Poštovani, u okviru Tribine IEF-a i projekta HRZZ-a „Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse“ Institut za etnologiju i folkloristiku poziva vas na predavanje

SAŠE BABIČ:  You cannot teach an old bear to dance: Representation of animals in Slovenian short folklore forms / / Starog konja ne možeš naučiti nove trikove: prikaz životinja u slovenskim kratkim usmenim oblicima

 koje će se održati u ponedjeljak 27. lipnja 2022. u 11 sati,

Подробнее...