Slavic Folkloristics home aa

Ciklus o likovnom pripovedanju slovenskog folklora (2023) nastavak

Циклус Предавања Групе за ликовно приповедање словенског фолклора * Ciklus Predavanja Grupe za likovno pripovedanje slovenskog folklora * Cykl Wykłady Zespołu Narracje Wizualne Folkloru Słowiańskiego * Серия Лекции группы визуального повествования славянского фольклора * Серія Лекції гуртка візуальної розповіді слов'янського фольклору

Последњи петак у месецу у 11.00 часова - Ostatni piątek miesiąca o godzinie 11.00 - Последняя пятница месяца в 11.00

27. 1. 2023. Justyna Michniuk: Zimowe tradycje Serbołużyczan i ich współczesne formy celebrowania. Јустина Михњук (Котбус/Кошебуз, Немачка), Зимске традиције Лужичких Срба и савремени облици њиховог празновања

Подробнее...

O книгах 18 – 13.I 2023.

виртуальная встреча в организации Комиссии по фольклористике МКС

  1. Helena Kapeluś. Wszystko jest  folklorystyka. Wybrane prace / red. i wstęp Magdalena Kapeluś, Warszawa: Wydawnictwo Agode, 2022. Mówią Magdalena Kapeluś i Anna Engelking.
  2. Zuzanna Orlińska. Współczesny bajarz polski, Warszawa, Polarny Lis, 2021. Mówi Violetta Wróblewska.
  3. Folklor, literatura dziecięca i nie tylko. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Jolancie Ługowskiej / Bogusław Bednarek, Anna Gemra, Ryszard Waksmund, Wrocław, 2021. Mówią Ryszard Waksmund, Larysa Vakhnina.
  4. Шапни тако три пута. Бајке, приче, предања и легенде словенских народа (избор), Нови Сад, Змајеве дечје игре, 2021 Говори Дејан Ајдачић.

2020-2022. О книгах – o knjigama – o książkah

Ciklus razgovora o folkloritičkim knjigama i časopisima se od 4.XII 2020 održavaju prvog petka u mesecu (isključujući letnje mesece). Ovde su predstavljee publikacije i folkloristi koji su predstavljali knjige po jezicima južnih, zapadnih i istočnih Slovena, publikacije na engleskom jeziku i časopisi. Uz svaku grupu se u zagradi nalazi broj izlaganja u grupi. Na kraju svakog zapisa je upisan broj razgovora i datum održavanja tog susreta. Od decembra 2020 do decembra 2022, tokom dve godine održano je 17 susreta na zoom platfоrmi sa 77 publikacija o kojima je govorilo 76 folklorista:

Подробнее...